kowadło
teologicznych inspiracji

Drodzy Poszukiwacze intelektualnych wyzwań,

pierwszy rok działalności Kuźni zapisał się już w annałach, ale jej przyszłość jawi się niemniej intrygująco. Działalność naszej unikatowej inicjatywy znajdzie swoją kontynuację w kształcie wypracowanym razem z Uczestnikami pierwszej edycji A.D. 2022/2023, uczestnikami aktywnymi, a także wymagającymi. Kuźnia wciąż ma zaskakiwać, intrygować, poruszać struny teologicznej myśli i tworzyć kulturę kościelnego spotkania i dyskusji.

Ramowy plan na drugą edycję

  1. Zgodnie z naszymi założeniami, pozostawiamy sobie przestrzeń otwartą na zmiany i niespodzianych gości, których już wielu mogliśmy powitać w naszych progach. Rdzeń przyszłych spotkań jest już dookreślony. Cieszymy się bardzo na wykłady prof. Grzegorza Kucharczyka (biogram w GOŚCIE), specjalisty zarówno od krucjat, jak i od inkwizycji. Krucjaty i inkwizycja – wszystko, co chcielibyście o nich wiedzieć, ale baliście się zapytać – oto tytuł! Oto wykładowca! Oto wykład, na który wielu ostrzyło sobie zęby. 
  2. Z zamierzonej serii pięciu wykładów, rozpoczniemy cyklem: Pięć intrygujących rzeczy w Biblii, o których każdy, a zwłaszcza katolik, wiedzieć powinien. Te wykłady wygłosi ks. Wojciech Wasiak.
  3. Następnie, pięcioma ważkimi prawdami o Kościele zajmie się ks. Jan Frąckowiak. Któż jeśli nie on, jest w stanie rozognić debatę na początku, przeprowadzić przez meandry zagadnienia w środkowej części i zostawić słuchacza z błogim pokojem na końcu?
  4. Wreszcie, last but not least, możemy się cieszyć z życzliwości znanego biblisty o. Adama Sikory OFM, który będąc specjalistą światowej klasy, poprowadzi cykl wykładów o Patmos, miejscem związanym ze św. Janem Ewangelistą w formie, która nikomu jeszcze nie jest znana. Jak to na Kuźni bywa: pewne rzeczy mogą ulec zmianie. Patmos i św Jan Ewangelista w oczach wybitnego znawcy tematu – ten tytuł już jednak pozostanie, by wprawiać w ruch kołowrotek oczekiwań i twórczego myślenia.

Początek drugiej edycji Kuźni przypada na 10 października AD 2023, wtorek, godz. 19.00 w nobliwej przestrzeni Akademii Lubrańskiego. Spotkania odbywać się będą co dwa tygodnie. Koniec 3 semestru: 30 stycznia 2024. Czwarty semestr będzie ogniskował naszą uwagę w terminie od 12 marca AD 2024 do 18 czerwca tegoż roku.

AMDG. By Boga znać, kochać i Jemu służyć. Pax. A presto.
święty Robercie Bellarminie – módl się za nami.

Kowale Teologicznych Losów

Aktualności:

Czym jest Kuźnia dla jej słuchaczy?

IDEA KUŹNI TEOLOGICZNYCH INSPIRACJI

Myśl teologiczna, w zasadzie od początku swojego istnienia, wykuwała się w ogniu teologicznych dyskusji. Co więcej, wydaje się, że spór, polemika i rozognione kontrowersje znajdują się w samym centrum rdzenia Biblii i chrześcijańskiej teologii. Kuźnia Teologicznych Inspiracji ma być miejscem spotkań i dyskusji wszystkich, którzy chcieliby pogłębić i lepiej zrozumieć wiarę. Nakreślona wyżej charakterystyka przedsięwzięcia jako przestrzeni debaty, oznacza, że Kuźnia nie będzie zamkniętym kursem teologii, ale miejscem twórczym, gdzie przedmiotem spotkań staną się również zagadnienia, które nie doczekały się jeszcze jednej kanonicznej interpretacji. Wykłady i dyskusje w Kuźni będą zmierzać do ustalenia Prawdy w najbardziej klasycznym rozumieniu tego słowa, które ma za cel wzbudzenie dwóch inspiracji naczelnych: do gruntownego poznania naszej tożsamości rzymskokatolickiej oraz do podjęcia intelektualnych wyzwań, przed którymi stawia nas współczesność, tak, aby Bóg był uwielbiony we wszystkim.

Logo Kuźni Teologicznych Inspiracji łączy w sobie przeciwstawne żywioły: ziemię – uosobioną twardą bryłą kowadła oraz ogień – wybujały płomień zmienności. Istnieje także inne przeciwieństwo budujące twórcze napięcie: kowadło – wytwór i miejsce mozolnej pracy człowieka oraz jakby język z ognia – Boskie narzędzie przeobrażeń.

Potężne, majestatyczne i niewzruszone kowadło jest wykwitem przeszłości, solidnym i bez-piecznym fundamentem, uosobieniem wieków pracy, refleksji i Tradycji.
Zwiewny, przeobrażający, palący płomień jest powiewem przyszłości, przybyszem nagłym i niespodzianym do końca, Boskim natchnieniem dającym nowość, świeżość, Życie.
Krzyż jest harmonijną łącznością tych przeciwieństw: nie ma solidniejszego fundamentu niż On i pewniejszego punktu odniesienia na przyszłość. Nie ma bezpieczniejszej Tradycji nad wciąż uobecniane dzieje Krzyża i prawdziwszego źródła Życia nad to, które On daje.

Kowadło – ogień – Krzyż
Tradycja – Życie – Krzyż
Kuźnia Teologicznych Inspiracji

Na skróty:

ZAPOZNAJ SIĘ Z IDEĄ KUŹNI

POZNAJ NASZYCH KOWALI

SPRAWDŹ CO WYKUWAMY

ZOBACZ MIEJSCE SPOTKAŃ

SPRAWDŹ KIEDY WYKUWAMY

ZAPISZ SIĘ DO KUŹNI

Współorganizator:

Patronat: