kowadło
teologicznych inspiracji

Zapowiedzi Kowala Dyrektora:

zapowiedź majowych i czerwcowych wydarzeń na Kuźni Teologicznych Inspiracji

Aktualności:

Przekrój przez semestr 1:

IDEA KUŹNI TEOLOGICZNYCH INSPIRACJI

Myśl teologiczna, w zasadzie od początku swojego istnienia, wykuwała się w ogniu teologicznych dyskusji. Co więcej, wydaje się, że spór, polemika i rozognione kontrowersje znajdują się w samym centrum rdzenia Biblii i chrześcijańskiej teologii. Kuźnia Teologicznych Inspiracji ma być miejscem spotkań i dyskusji wszystkich, którzy chcieliby pogłębić i lepiej zrozumieć wiarę. Nakreślona wyżej charakterystyka przedsięwzięcia jako przestrzeni debaty, oznacza, że Kuźnia nie będzie zamkniętym kursem teologii, ale miejscem twórczym, gdzie przedmiotem spotkań staną się również zagadnienia, które nie doczekały się jeszcze jednej kanonicznej interpretacji. Wykłady i dyskusje w Kuźni będą zmierzać do ustalenia Prawdy w najbardziej klasycznym rozumieniu tego słowa, które ma za cel wzbudzenie dwóch inspiracji naczelnych: do gruntownego poznania naszej tożsamości rzymskokatolickiej oraz do podjęcia intelektualnych wyzwań, przed którymi stawia nas współczesność, tak, aby Bóg był uwielbiony we wszystkim.

Logo Kuźni Teologicznych Inspiracji łączy w sobie przeciwstawne żywioły: ziemię – uosobioną twardą bryłą kowadła oraz ogień – wybujały płomień zmienności. Istnieje także inne przeciwieństwo budujące twórcze napięcie: kowadło – wytwór i miejsce mozolnej pracy człowieka oraz jakby język z ognia – Boskie narzędzie przeobrażeń.

Potężne, majestatyczne i niewzruszone kowadło jest wykwitem przeszłości, solidnym i bez-piecznym fundamentem, uosobieniem wieków pracy, refleksji i Tradycji.
Zwiewny, przeobrażający, palący płomień jest powiewem przyszłości, przybyszem nagłym i niespodzianym do końca, Boskim natchnieniem dającym nowość, świeżość, Życie.
Krzyż jest harmonijną łącznością tych przeciwieństw: nie ma solidniejszego fundamentu niż On i pewniejszego punktu odniesienia na przyszłość. Nie ma bezpieczniejszej Tradycji nad wciąż uobecniane dzieje Krzyża i prawdziwszego źródła Życia nad to, które On daje.

Kowadło – ogień – Krzyż
Tradycja – Życie – Krzyż
Kuźnia Teologicznych Inspiracji

Na skróty:

ZAPOZNAJ SIĘ Z IDEĄ KUŹNI

POZNAJ NASZYCH KOWALI

SPRAWDŹ CO WYKUWAMY

ZOBACZ MIEJSCE SPOTKAŃ

SPRAWDŹ KIEDY WYKUWAMY

ZAPISZ SIĘ DO KUŹNI

Współorganizator:

Patronat: