Sztuka w Kuźni

Obecność recitali muzycznych oraz wystaw obrazów i rzeźby na Kuźni nie powinna nikogo dziwić. Muzeum i Akademia Lubrańskiego, w której murach się spotykamy, wszak zobowiązuje. Ponad wszystko, ideą Kuźni jest nie tylko przekaz wiedzy i uczestnictwo w debatach, ale także tworzenie środowiska otwartego na sztukę, która z kolei także może otwierać nas na Boga. W pierwszym roku działalności Kuźni, mogliśmy uczestniczyć w różnych akcentach muzycznych, które podkreślały albo okres liturgiczny albo inne bieżące wydarzenia. Ponadto, nasi uczestnicy mieli także niezwykłą możliwość obcowania z wielką sztuką, która na stałe albo czasowo pojawia się w Akademii Lubrańskiego. Poniżej zamieszczamy relacje z recitali muzycznych, organizowanych przez dyrektor artystyczną Kuźni, panią Magdalenę Szymańską oraz relacje z wystaw, w których mogliśmy uczestniczyć.

WYSTAWA IKON LWOWSKICH

maj 2023

WYSTAWA JERZEGO NOWOSIELSKIEGO

9 maja 2023

RECITAL WIELKANOCNY

11 kwietnia 2023

RECITAL WIELKOPOSTNY

28 marca 2023

RECITAL ADWENTOWY

20 grudnia 2022

WYSTAWA 'MACIERZYŃSTWO MARYI'

22 listopada 2022

RECITAL PATRIOTYCZNY

8 listopada 2022

WYSTAWA 'KATEDRY I GŁOWY'

25 października 2022