Kalendarium 2023/2024

Rok działania Kuźni podzielony został na dwa ośmiospotkaniowe semestry, czasowo odpowiadające semestrom akademickim. W ramach każdego spotkania odbędą się dwa wykłady z czasem przeznaczonym na dyskusje; szczegóły, co do przebiegu każdego spotkania można znaleźć w zakładce ’HARMONOGRAM’.

Podany niżej plan jest orientacyjny i może ulec zmianie, jeśli chodzi o dział: Warsztat Teologicznych Pasji Kowala.

Poza pierwszym i ostatnim spotkaniem oraz spotkaniami z debatą typu oksfordzkiego, schemat każdego wieczoru będzie przebiegał następująco:

19:00 - Warsztat Teologicznych Pasji Kowala: biblisty, dogmatyka i historyka

20:30 - Teologiczne Rękodzieło: przestawienie bieżącego zagadnienia

semestr 3 - edycja 2 - A.D. 2023/2024

lp. data (wtorek) Warsztat Teologicznych Pasji Kowala Teologiczne Rękodzieło
1
10 października 2023

"Pięć intrygujących rzeczy w Biblii, o których każdy, a zwłaszcza katolik, wiedzieć powinien - 1”

ks. dr Wojciech Wasiak

„Wierzę, abym rozumiał”
(wykład nr 4)

ks. dr Jan Frąckowiak

2
24 października 2023

„Patmos – wyspa św. Jana Apostoła
Historia – Tradycja – Duchowość - 1”

o. prof. Adam Sikora OFM

Wykład ks. dr Daniela Trocholepszego

3
7 listopada 2023

„Patmos – wyspa św. Jana Apostoła
Historia – Tradycja – Duchowość - 2”

o. prof. Adam Sikora OFM

Wykład ks. dr Jacka Zjawina

4
21 listopada 2023

„Patmos – wyspa św. Jana Apostoła
Historia – Tradycja – Duchowość - 3”

o. prof. Adam Sikora OFM

Wykład ks. dr Przemysława Zgóreckiego o pojęciu: TOLERANCJA

5
5 grudnia 2022

„Patmos – wyspa św. Jana Apostoła
Historia – Tradycja – Duchowość - 4”

o. prof. Adam Sikora OFM

6
19 grudnia 2023

„Patmos – wyspa św. Jana Apostoła
Historia – Tradycja – Duchowość - 5”

o. prof. Adam Sikora OFM

Wykład ks. dr Przemysława Zgóreckiego o JAKIMŚ pojęciu

7
16 stycznia 2024

DEBATA KUŹNI typu oksfordzkiego 1/2

DEBATA KUŹNI typu oksfordzkiego 2/2

8
30 stycznia 2024

„Pięć intrygujących rzeczy w Biblii, o których każdy, a zwłaszcza katolik, wiedzieć powinien - 2”

ks. dr Wojciech Wasiak

Wykład ks. dr Dawida Stelmacha

semestr 4 - edycja 2 - A.D. 2023/2024​

lp. data Warsztat Teologicznych Pasji Kowala Teologiczne Rękodzieło
1
12 marca 2024

„Pięć intrygujących rzeczy w Biblii, o których każdy, a zwłaszcza katolik, wiedzieć powinien - 3”

ks. dr Wojciech Wasiak

2
26 marca 2024

„Pięć intrygujących rzeczy w Biblii, o których każdy, a zwłaszcza katolik, wiedzieć powinien - 4”

ks. dr Wojciech Wasiak

3
9 kwietnia 2024

„Pięć intrygujących rzeczy w Biblii, o których każdy, a zwłaszcza katolik, wiedzieć powinien - 5”

ks. dr Wojciech Wasiak

Wykład ks. dr Przemysława Zgóreckiego o JAKIMŚ pojęciu

4
23 kwietnia 2024

DEBATA KUŹNI typu oksfordzkiego 1/2

DEBATA KUŹNI typu oksfordzkiego 2/2

5

UWAGA!
spotkanie odbędzie się w ŚRODĘ,

8 maja 2024,

a nie (jak zwykle) we wtorek

„Krucjaty – wszystko, co chcielibyście o nich wiedzieć, ale baliście się zapytać – 1”

prof. Grzegorz Kucharczyk

„Krucjaty – wszystko, co chcielibyście o nich wiedzieć, ale baliście się zapytać – 2”

prof. Grzegorz Kucharczyk

6

UWAGA!
spotkanie odbędzie się w ŚRODĘ,

22 maja 2024,

a nie (jak zwykle) we wtorek

„Inkwizycja – wszystko, co chcielibyście o niej wiedzieć, ale baliście się zapytać - 1”

prof. Grzegorz Kucharczyk

„Inkwizycja – wszystko, co chcielibyście o niej wiedzieć, ale baliście się zapytać - 2”

prof. Grzegorz Kucharczyk

7
4 czerwca 2024
8
18 czerwca 2024

Wykład końcowy

Ks. abp Stanisław Gądecki