Miejsce spotkań​

Spotkania w ramach Kuźni będą odbywały się w nobliwej poprzez świetną swoją historię przestrzeni Akademii Lubrańskiego, która zapoczątkowała życie akademickie w Poznaniu na początku XVI wieku. Obecnie, placówka ta nawiązuje do swoich świetlanych tradycji, stając się ośrodkiem kultury, sztuki, a także inspirującej myśli. Gromadząc w swoich murach również eksponaty Muzeum Archidiecezjalnego, staje się iście wymarzonym miejscem dla wykładów i debat, które czerpiąc z tradycji, nawiązują twórczy dialog z teraźniejszością. Genius loci dopełnia piękniejący w oczach ogród wokół Akademii.