Kowale Teologicznych Losów

czyli ojcowie i realizatorzy projektu

Kuźnia jest prowadzona przez nieformalną grupę Kowali Teologicznych Losów (objaśnienie nazwy w kolejnym akapicie), która składa się z młodych (mniej lub bardziej) i perspektywicznych (bardziej niż mniej) księży doktorów i doktorantów Archidiecezji Poznańskiej. Wykorzystując świeżo zdobyte naukowe szlify i nadmiar energii, w jaki wyposaża młodość, postanowili oni kuć teologiczne żelazo, póki gorące, tak, by wierzący, który znajdzie się między młotem sianych wątpliwości a kowadłem współczesnego ateizmu, wyjść z nich obronną ręką umiał. Formację intelektualną Kowale pobierali w różnych ośrodkach myśli katolickiej, takich jak Rzym, Pampeluna, Warszawa, Lublin i naturalnie Poznań. Dziedziny studiów i zainteresowań Kowali obejmują niemalże każdą teologiczną dyscyplinę naukową, m.in. biblistykę, dogmatykę, filozofię, prawo kanoniczne, historię Kościoła i liturgikę. Ta szeroka podstawa pozwala na ujmowanie poszczególnych zagadnień interdyscyplinarnie. Krąg teologicznych Kowali jest także płaszczyzną zamkniętych spotkań studyjnych, które mają służyć formacji wewnętrznej grupy i utrzymywać kowalski młot i dłuto w nieustannej gotowości.

 

Kowale Teologicznych Losów

objaśnienie nazwy

Wymowny polski frazeologizm „być kowalem własnego losu”, nawiązuje nie tylko do szanowanej niegdyś profesji, ale stanowi przede wszystkim wyzwanie i skłania do refleksji: na ile człowiek potrafi być nieskrępowany w swoim myśleniu. To wezwanie nie musi być tylko odczytywane w kontekście zmagań z presją grupy, z modami, pozorami i sztucznością po to, by zachować własne „ja”. Może ono mieć również głębszy sens, a jest nim obrona Prawdy, podszeptów Bożego Ducha, abyśmy bardziej słuchali Boga niż ludzi.

Znane powiedzenie Terencjusza „i książki mają swoje losy” zawsze uważałem za jakby niekompletne, gdyż nie tylko książki, ale nawet same słowa mają swoje losy. Na przykład, poszczególne terminy przejęte z greki klasycznej niejednokrotnie otrzymały nowe teologiczne znaczenia w Nowym Testamencie (chociażby słowo doksa – chwała). Już same słowa miały swoje dzieje zanim znalazły się w Biblii, a burzliwe losy rozumienia jej samej na przestrzeni wieków wpłynęły również na losy wyrastającej z niej teologii i kultury europejskiej. Losy rozumienia słów, Biblii i teologii bynajmniej nie są zakończone, a grupa Kowali Teologicznych Losów chce podjąć próbę ich kształtowania w tym, co Dziś się nazywa.

Biogramy Kowali

285033576_734965967685410_5221823960189288278_n

ks. Przemysław Zgórecki

doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia; adiunkt na WT UAM; autor książki i artykułów z zakresu fenomenologii, filozofii Boga oraz filozofii religii

284616779_776816956823262_6613461201425022557_n

ks. Jan Frąckowiak

doktor teologii dogmatycznej, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, rektor ASD w Poznaniu, prowadzi zajęcia z teologii na WT UAM, autor pozycji popularyzujących tematy związane z wiarą i mistagogią

284511102_1139018630000582_6917856855790053917_n

ks. Jacek Zjawin

doktor katechetyki i katecheta, wykładowca na WT UAM i nauczyciel religii w Zespole Szkół Budowlanych; prodziekan ds. studenckich WT UAM; pomoc duszpasterska w parafii św. Marcina w Poznaniu; członek zespołu Pinokio Brothers

283426921_430719958455907_1950973711664206399_n

ks. Wojciech Wasiak

doktor nauk biblijnych, doktorat na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie; prowadzący zajęcia na WT UAM. Przedmiot specjalizacji: Dwudzieło Łukaszowe (Ewangelia i Dzieje Apostolskie), Ewangelie Synoptyczne

x. Trocholepszy Daniel

ks. Daniel Trocholepszy

doktor nauk teologicznych w zakresie liturgiki, absolwent KUL; członek Stowarzyszenia Liturgistów Polskich, katecheta, duszpasterz; prowadzi zajęcia z liturgiki na WT UAM, wikariusz w parafii pw. Świętego Krzyża w Poznaniu

285999882_694322978310453_454471056984675064_n

ks. Piotr Szymański

teolog fundamentalny, doktorant Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie; zainteresowania: dialog teologii z filozofią i nauką, apologetyka, hermeneutyka Soboru Watykańskiego II

286218085_436758547884049_5087872052387319181_n

Ks. Dawid Stelmach

wykładowca i adiunkt na WT UAM, dokorat z teologii w zakresie katolickiej nauki społecznej; specjalizuje się w badaniach nad pojednaniem w Rwandzie i związkami chrześcijaństwa z popkulturą; delegat biskupa ds. misji, pomoc duszpasterska w parafii św. Aniołów Stróżów w Poznaniu, odpowiedzialny za duszpasterstwo USArmy w FOS Poznań

IMG-20221019-WA0000

Ks. Jędrzej Machalski

doktorant na WT UAM, zajmuje się psychologią pastoralną, w szczególności religijnością i poczuciem sensu życia, prowadzi badania nad zagadnieniem zmian tożsamości, katecheta i wikariusz w parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Swarzędzu