Kalendarium 2022/2023

Pierwszy rok działalności Kuźni przedstawiał się, jak to prezentują poniższe tabele. Szczegóły programu można znaleźć w zakładce HARMONOGRAM. Po kliknięciu w niektóre wykłady, otworzy się nasze konto Youtube z nagraniami publicznie udostępnionymi.

semestr 1 - edycja 1 - A.D 2022/2023

lp. data Warsztat Teologicznych Pasji Kowala Teologiczne Rękodzieło
1
11 października 2022
2
25 października 2022

"Bóg-teologia-uniwersytety"
(wykład nr 1)

ks. dr Przemysław Zgórecki

"Lekcja religii w szkole: chcemy, czy nie?"

ks. dr Jacek Zjawin

3
8 listopada 2022

"Bóg-teologia-uniwersytety"
(wykład nr 2)

ks. dr Przemysław Zgórecki

"Czy Prawda potrzebuje dyplomacji? Osiągnięcia placówek dyplomatycznych watykańskich w Jerozolimie oraz przy siedzibie ONZ w Nowym Jorku"

abp dr Tomasz Grysa

4
22 listopada 2022

"Bóg-teologia-uniwersytety"
(wykład nr 3)

ks. dr Przemysław Zgórecki

"Wychodzenie lekcji religii z polskiej szkoły jako szansa na "odszkolnienie" katechezy"

ks. dr Jacek Zjawin

5
6 grudnia 2022

"Bóg-teologia-uniwersytety"
(wykład nr 4)

ks. dr Przemysław Zgórecki

6
20 grudnia 2022

"Bóg-teologia-uniwersytety"
(wykład nr 5)

ks. dr Przemysław Zgórecki

"Praise Miracle Stories"
refleksja po obronie pracy doktorskiej

ks. dr Wojciech Wasiak

7
10 stycznia 2023

"Warsztat teologicznych pasji biblisty - jak zrobić egzegezę w 5 ruchach"
(wykład nr 1)

ks. dr Wojciech Wasiak

"Czego Kościół może nauczyć się od popkultury?"

ks. dr Dawid Stelmach

8
24 stycznia 2023

Debata typu oksfordzkiego:
"Do jakiego Kościoła mamy dążyć? Kościoła masowego czy Kościoła małych wspólnot?"

dyskutanci główni:
ks. dr Przemyław Zgórecki, ks.dr Dawid Stelmach oraz audytorium
prowadzenie: ks. dr Jan Frąckowiak

semestr 2 - edycja 1 - A.D 2022/2023

lp. data Warsztat Teologicznych Pasji Kowala Teologiczne Rękodzieło
1
14 marca 2023

"Warsztat teologicznych pasji biblisty - jak zrobić egzegezę w 5 ruchach"
(wykład nr 3)

ks. dr Wojciech Wasiak

"Jeśli Bóg jest Ojcem to czyim Ojcem? Wiara w bóstwo Jezusa w pierwszych III wiekach"

prof. Elżbieta Kotkowska

2
28 marca 2023

"Warsztat teologicznych pasji biblisty - jak zrobić egzegezę w 5 ruchach"
(wykład nr 4)

ks. dr Wojciech Wasiak

3
11 kwietnia 2023

Debata ratzingerowa:
"Czym jest Kościół? Testament Josepha Ratzingera/Benedykta XVI"

ks. prof UKSW dr hab. Grzegorz Bachanek
ks. prof. UAM dr hab. Paweł Kiejkowski
moderator: ks. dr Jan Frąckowiak

"Warsztat teologicznych pasji biblisty - jak zrobić egzegezę w 5 ruchach"
(wykład nr 5)

ks. dr Wojciech Wasiak

4
25 kwietnia 2023

„Wierzę, abym rozumiał”
(wykład nr 1)

ks. dr Jan Frąckowiak

"Pojednanie księży współpracujących z komunistycznym reżimem w Polsce"

ks. dr Dawid Stelmach

5
9 maja 2023

„Wierzę, abym rozumiał”
(wykład nr 2)

ks. dr Jan Frąckowiak

"Czym jest symbol?"

ks. dr Daniel Trocholepszy

6
23 maja 2023

„Wierzę, abym rozumiał”
(wykład nr 3)

ks. dr Jan Frąckowiak

"Czy piekło jest puste?"

o. dr Wojciech Surówka OP

7

5 czerwca 2023

Debata typu oksfordzkiego:
"Posumowanie 10 lat pontyfikatu Franciszka"

bp dr Krzysztof Zadarko
prof. Cezary Kościelniak

„Wierzę, abym rozumiał”
(wykład nr 4)

ks. dr Jan Frąckowiak

8
20 czerwca 2023

"Miecz Świętego Piotra i miecz Poznania - klejnot Akademii Lubrańskiego"

Pani Kustosz Aleksandra Pudelska