Goście Kuźni

Kuźnia Teologicznych Inspiracji jest otwartą przestrzenią dyskusji, do której zapraszamy gości z różnych ośrodków myśli teologicznej. W roku 2022/2023 mieliśmy radość gościć następujących prelegentów, a także przedstawiamy gości, którzy przyjęli już zaproszenie na drugą edycję 2023/2024.

Goście 1. edycji A.D. 2022/2023

Kotkowska Elzbieta

prof. Elżbieta Kotkowska

teolog fundamentalny, pracujący na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu, Wydziałowy Koordynator ds. Kształcenia na Odległość, Członek Rady ds. Kształcenia na Odległość, Członek Rady Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi, Członek Zespołu Wsparcia Mediacyjnego Szkoły Nauk Humanistycznych

grysa-tomasz

ks. abp Tomasz Grysa

arcybiskup nuncjusz apostolski na Madagaskarze;
do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej wstąpił 1 lipca 2001 r. i pracował kolejno w następujących przedstawicielstwach papieskich: w Rosji (2001-2003), w Indiach i Nepalu (2003-2008), w Belgii (2008 -2011), w Meksyku (2011-2013), w Brazylii (2013-2016), w nuncjaturze apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku (2016-2019), w Jerozolimie (2019-2022). Mówi po angielsku, francusku, włosku, portugalsku, rosyjsku i hiszpańsku

ks. Paweł Wygralak

prof. dr hab. – patrolog, dziekan Wydziału teologicznego UAM

Od 2002 rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, członek Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej Archidiecezji Poznańskiej, członek Sekcji Patrystycznej przy Konferencji Episkopatu Polski; od 2012 prodziekan ds. studenckich na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu i kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich.

Surowka_pion_534px_9

o. Wojciech Surówka OP

Dominikanin, dr filozofii, studiował teologię prawosławną w Papieskim Instytucie Wschodnim „Orientale” w Rzymie, w latach 2011–2019 dyrektor Instytutu Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu w Kijowie.Od września 2019 r. duszpasterz Wspólnoty Lednica 2000Interesuje się teologią prawosławną i współczesną filozofią. Publikował w „Przeglądzie Tomistycznym”, „Studia Oecumenica”, „Więzi”, „Przeglądzie Politycznym”, „W drodze”.

zadarko

bp. Krzysztof Zadarko

Mianowany biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej  16 lutego 2009 roku. Święcenia biskupie przyjął 25 kwietnia 2009 roku w katedrze koszalińskiej; doktorat z homiletyki obroniony na UKSW w Warszawie. W latach 2007–2009 był pracownikiem Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii. W ramach Konferencji Episkopatu Polski został przewodniczącym Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, delegatem ds. Imigracji, a także wszedł w skład Komisji Wychowania Katolickiego i Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą.

kościelniak

prof. Cezary Kościelniak

studiował filozofię na UAM; profesor dr. hab. UAM w zakładzie Etyki Gospodarczej; tematyka badawcza: kulturowe przemiany uniwersytetu, polityka zrównoważonego rozwoju, transformacja geopolitycznych w Europie w kontekście kultury, miejsce Kościoła w sferze publicznej. Prowadził wykłady gościnne m.in. na University of Malta, Uniwersytecie Cattolica w Mediolanie, Higher School of Economics w Moskwie; staże badawcze m.in. na Uniwersytecie w Lozannie, w Oxford University oraz LMU. Poza pracą akademicką zajmuje się publicystyką, a jego teksty można przeczytać m.in. w „Rzeczpospolitej”, „W Drodze”, „Tygodniku Powszechnym”. Opublikował również reportaż kulturowy o Kirgistanie „Frunze w meczecie”.

Goście 2. edycji A.D. 2023/2024

kucharz

prof. Grzegorz Kucharczyk

polski historyk, profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii myśli politycznej XIX i XX wieku oraz historii Niemiec. Doktorat obronił w 1997 roku w Instytucie Historii UAM. W 2002 roku habilitował się w Instytucie Historii PAN na podstawie rozprawy Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasie zaborów 1815-1914. Jest profesorem Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN i Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz prorektorem Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Publikował m.in. w „Christian Order”, „Salisbury Review”, „Christianitas”, „Cywilizacji”, „Pro Fide, Rege et Lege”, „Arcanach”, w „Naszym Dzienniku” oraz w miesięczniku „Wpis”. Regularnie pisze do czasopisma „Miłujcie się!”, którego jest członkiem redakcji.

Współautor (wraz z Pawłem Milcarkiem i Markiem Pawłem Robakiem) serii podręczników historii do gimnazjum Przez tysiąclecia i wieki.

W 2021 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

sikora

o. prof. Adam Sikora OFM

polski teolog i zakonnik, profesor teologii biblijnej, franciszkanin. Autor tłumaczeń Biblii z języków oryginalnych na język polski i kaszubski; odbył studia specjalistyczne z zakresu biblistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1983–1988, a także w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (1989–1992), które zakończył licencjatem i na Uniwersytecie Harvarda w USA (1993). W latach 1994–1998 pracował w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Od 1993 do 2022 roku wykładał w WSD Franciszkanów we Wronkach, od roku 1998 jest adiunktem na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu, a w 2014 otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. W latach 1997–2003 był prowincjałem Prowincji św. Franciszka z Asyżu.